Tecken som leder dig rätt
Termoplastgranulat med glaspärlor. Det är vad en vägmarkering består av. Många av dem har idag dessutom bullerräfflor, som gör föraren mer uppmärksam. Alla vägmarkeringar har ett syfte: en säkrare trafik med bra flyt. Utan markeringar blir det faktiskt kaos.
Nästa gång du sitter i bilen eller kommer på din cykel eller till fots. Lägg märke till hur mycket markeringar det finns på vägarna. Markeringar vars syfte är att skapa ett säkert trafikflyt för undvikande av olyckor och kollisioner.
- Finns det inga markeringar vid till exempel infarten till en butik blir det snart kaos, säger Robert Oskarsson, alldeles nytillträdd chef för Cleanosol i Bjästa.

Cleanosol startades för över 60 år sedan och har sitt huvudkontor i Kristianstad. Företaget är specialister på horisontella vägmarkeringar och arbetar oftast som underentreprenörer åt olika vägbeläggningsföretag som Skanska, Peab, NCC och åt kommuner och landsting. Deras arbete är 100% väderberoende och de är därför duktiga på att arbeta mycket effektivt.
- Vanlig vägmarkeringsfärg är farbar på fyra minuter, och vi försöker alltid att planera arbetet så att det inte bildas onödiga köer eller stopp i trafiken, säger Robert.

Vägmarkeringar är ett mycket viktigt område som sällan andra än de invigda ägnar en tanke. Nya utvecklingar sker hela tiden, som bullerräfflorna som blivit efterfrågade som säkerhetsmarkeringar. De finns som en termoplastlinje som läggs på vägen i flera olika tjocklekar beroende på vad kunden efterfrågar. Man kan också skapa bullerlinjer genom att fräsa i vägen. Det finns också olika kvalité på färgerna. På vissa lågtrafikerade vägsträckor används vattenbaserad färg som sprutas på som en dimma med glaspärlor. Viktigast är att färgen är reflekterande.
- Därför har Sverige valt att ha vit färg, det har visat sig vara den färg som bäst syns på en mörk och blöt höstväg, säger Robert.

Cleanosol

Bransch:
Väg & anläggning

Telefon: 0660-22 15 00
Fax: 0660- 22 15 30


Email:
ornskoldsvik@cleanosol.se

Hemsida:
www.cleanosol.com

Adress:
Cleanosol
Sidensjövägen 4
89331 Bjästa

| 13 SENASTE FÖRETAGEN